U Pitomači su potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za projekt Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača, priopćile su Hrvatske vode

Riječ je o projektu vrijednom više od 262 milijuna kuna. Veći dio, 71 posto prihvatljivih troškova, odnosno 149 milijuna kuna osigurano je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ostalih 60 milijuna kuna osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE), Hrvatske vode i Općina Pitomača. 


Pročišćavanje otpadnih voda 

"Ovo je najbolji mogući način kako iskoristiti europska sredstva i povećati kvalitetu života naših građana", rekao je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić prilikom potpisivanja ugovora. 

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković istaknuo je kako će nakon realizacije ovoga projekta na sustav vodoopskrbe biti priključeno 85 posto, a na sustav odvodnje 86 posto stanovništva. "Nismo zaboravili ni na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji će biti nadograđen na II. stupanj pročišćavanja kapaciteta 9 000 stanovnika", rekao je. 


Desetljeće priprema 

Realizacijom ovoga projekta na području Općine Pitomača, tj. naselja Pitomača, Otrovanec, Dinjevac, Grabrovnica, Kladare i Stari Gradac, omogućit će se priključak za 1 650 kućanstava na sustav vodoopskrbe i 2 068 priprema za priključke na sustav odvodnje

"Ovo je najveća investicija u povijesti općine Pitomača", rekao je načelnik Željko Grgačić, dodajući kako su pripreme za ovaj projekt krenule još 2010. godine.