Nakon sjednice Vlade koja je održana u Čakovcu, potpisani su i uručeni ugovori za projekt rekonstrukcije uspornih nasipa uz rijeku Trnavu u Međimurskoj županiji. Projekt je vrijedan 45 milijuna kuna i financiraju ga Hrvatske vode. 

Svrha rekonstrukcije i ojačanja nasipa uz Trnavu je zaštita stanovništva, materijalnih dobara te okolnog poljoprivrednog zemljišta od poplava uzrokovanih visokim vodama rijeke Mure i Trnave, a dužina rekonstrukcije uspornih nasipa iznosi 5,5 km. Razlog rekonstrukcije tj. ojačanja nasipa na ovoj dionici je što postojeći nasip ne udovoljava kriterijima koje je 1995. godine usvojila Stalna hrvatsko - mađarska komisija za vodno gospodarstvo. 

Projekt počinje u srpnju 2019., a njegov završetak očekuje se 2022. godine, objavile su Hrvatske vode.