Tri ugovora za vodnokomunalne projekte na području Bjelovarsko-bilogorske županije potpisani su jučer u Grubišnom Polju. Ugovori za projekte koji obuhvaćaju područje Bereka, Grubišnog Polja i Štefanja potpisani su između Hrvatskih voda i vodnokomunalnih tvrtki nadležnih za navedena područja. 

Vrijednost ugovora je 6,9 milijuna kuna, javljaju Hrvatske vode. Ukupna vrijednost projekata koji se provode na ovim područjima Bjelovarsko-bilogorske županije iznosi 23,4 milijuna kuna (bez PDV-a). 

Iz sredstava Hrvatskih voda za navedena je područja u ovoj godini osigurano 5,18 milijuna kuna.

 

Značajna sredstva 

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić istaknuo je kako se potpisivanjem ovih ugovora ide korak dalje u izgradnji vodnokomunalne infrastrukture i povećanja kvalitete života građana. 

"U proteklih nekoliko godina u izgradnju vodnokomunalne infrastrukture uložili smo značajna sredstva. Govorimo o potpisanim ugovorima samo za aglomeracije većima od 24 milijarde kuna. U narednom razdoblju, do kraja 2023., upravo će realizacija projekata iz područja vodnokomunalne infrastrukture biti jedan od kotača zamašnjaka gospodarskog rasta", rekao je Ćorić. 


MBO uređaj 

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković naglasio je kako će se "realizacijom potpisanih ugovora više od tisuću stanovnika priključiti na sustav odvodnje te će se pružiti mogućnost priključenja na javnu vodoopskrbu". 

K tomu, istaknuo je kako će se cjevovodom napraviti prsten Čazma, Općina Štefanje, Ivanska što će pružiti puno veću sigurnost u vodoopskrbi

Ovim će se projektima na predmetnim područjima izgraditi vodoopskrbni cjevovodi duljine 9,3 kilometara, kanalizacijski kolektori duljine 12,85 kilometara, tlačni cjevovodi duljine 1,85 kilometara, dvije crpne stanice te mehaničko-biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Navedenim će se aktivnostima proširiti sustav javne vodoopskrbe i odvodnje te smanjiti gubici u sustavu.