Unatoč pandemiji koronavirusa, ovaj tjedan službeno je krenula prva faza gradnje retencije Ogulin. Vrijednost prve faze radova je 54,7 milijuna kuna, a predviđeni završetak planiran je za 25 mjeseci. 

Izgradnja zahvata retencije Ogulin s pripadajućim građevinama izvodi se kroz četiri faze projekta pod nazivom Zaštita od poplava grada Ogulina, čija je ukupna vrijednost 186,2 milijuna kuna, a financira se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. gdje je Hrvatskoj za projekte jačanja sustava upravljanja katastrofama na raspolaganju 215 milijuna eura bespovratnih sredstava, izvijestile su Hrvatske vode. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 158,1 milijuna kuna, odnosno 85 posto dok se 27,9 milijuna kuna osigurava iz sredstava Hrvatskih voda. 


Izmještanje toka rijeke 

Realizacijom projekta umanjit će se poplavni rizici ogulinskog područja, poboljšati sustav obrane od poplava, a značajno će se smanjiti i potencijalne godišnje štete od njih. Ublažit će se vodni valovi velikih voda ovog područja, a čišćenjem Đulinog ponora povećala se protočnost, javlja Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE). 

Prva faza obuhvaća izgradnju retencije kapaciteta 6,27 milijuna m3, evakuacijske građevine i pristupne prometnice te izmještanje toka rijeke Dobre. Do sada su izvedeni radovi treće faze koji obuhvaćaju izgradnju zaštitnog zida na ribnjaku na rijeci Vitunjčici. 

Za radove druge faze – izgradnja zaštitnih građevina željezničke pruge uz retencijski prostor, u tijeku izrada projektne dokumentacije, a za četvrtu fazu – izgradnja brane retencije Ogulin s pripadajućim objektima, u tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole.