Na području naselja Podsolarsko i Brodarica započeli su radovi na projektu Aglomeracija Šibenik. Riječ je o najznačajnijem projektu u razvoju javne vodoopskrbe i odvodnje u Šibeniku u posljednjih desetak godina, u sklopu kojeg će se u iduće tri godine 98% korisnika spojiti na sustav odvodnje i pročišćavanja. Time će se stanovnicima poboljšati uvjeti života i komunalne opremljenosti, ali i osigurati čisto more i smanjiti broj septičkih jama. Uz to, uskoro će se s radovima započeti i na otoku Krapnju, u Zablaću, donjem dijelu Brodarice i u samom gradu Šibeniku. Izvođač radova na ranije spomenute dvije lokacije je tvrtka Vodoinstalacija iz Zadra i u prvoj fazi bit će izgrađeno 14,5 km kanalizacijske mreže i rekonstruirano 8 km vodovodne mreže. U sklopu cijelog projekta, koji bi se trebao završiti potkraj 2021. ili u prvom tromjesečju 2022. godine izgradit će se, odnosno rekonstrurati ukupno 51 km kanalizacijske i oko 35 km vodovodne mreže u gradu i prigradskim naseljima. Uz to, izgradit će se i 12 crpnih stanica i rekonstruirati postojeća centralna crpna stanica u Mandalini. Od ukupne vrijednosti projekta Aglomeracije Šibenik od 397 mi. kuna, čak 272 mil. kuna bit će pokriveno bespovratnim europskim sredstvima, dok će se ostalih 125 mil. kuna pokriti iz sredstava Hrvatskih voda, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Grada Šibenik i Vodovod i odvodnja Šibenik, izvijestio je šibenski portal 'ŠibenikIN'.