Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je kako su počeli radovi na projektu izgradnje Sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka. Riječ je o projektu vrijednom čak 648,3 mil. kuna, u sklopu čega će se izgraditi 85 km nove kanalizacijske mreže i rekonstruirati gotovo 40 km vodovodne mreže. Radovi bi trebali biti završeni za 27 mjeseci i njima će se poboljšati kvaliteta života na otoku i kvaliteta turističkih usluga i cijelog otočnog gospodarstva. Radovi će obuhvati izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i proširenje i dogradnju sustava javne odvodnje za šest aglomeracija na otoku (Omišalj, Malinska-Njivice, Krk, Punat, Baška i Klimno-Šilo), odnosno izvođenje 79,4 km gravitacijskih cjevovoda otpadnih voda, 6,9 km tlačnih cjevovoda otpadnih voda, 26 crpnih stanica, 7730 novih kućnih priključaka na sustav odvodnje, 700 zasebnih crpnih stanica i rekonstrukciju 39,8 km vodovodne mreže. Naručitelj projekta je otočna komunalna tvrtka Ponikve voda, a 369,1 mil. kuna za njegovo ostvarivanje bit će pokriveno iz sredstava Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.', a drugi dio iz državnog proračuna, Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave. Njime će se smanjiti ili izbjeći izravno ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u more i tlo te doprinijeti osiguranju dobrog stanja podzemnih voda.