U Ninu je uz prigodnu svečanost obilježen početak radova na izgradnji sustava vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin - Privlaka - Vrsi. Ukupna vrijednost projekta iznosi 397,2 mil. kuna, što se sufinancira iz Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.' Bespovratna europska sredstva pri tome čine 70,80%, a nacionalna komponenta 29,20% (od čega na Ministarstvo zaštite okoliša i energetike otpada 10,71%, na Hrvatske vode 10,71%, na Grad Nin 3%, na Općinu Privlaka 2,68% i na Općinu Vrsi 2,10%). Pri tome će se izgraditi više od 100 km kanalizacijskih cjevovoda, što će omogućiti prihvat otpadnih voda aglomeracije Nin - Privlaka - Vrsi i dovođenje na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Time će se ujedno onemogućiti istjecanje otpadnih voda u tlo i more, odnosno spriječiti onečišćenje podzemnih voda i priobalnog mora. Naime, na području grada Nina te općina Privlaka i Vrsi do danas nije bilo javnog sustava odvodnje ni uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, već se odvodnja rješavala septičkim jamama. Projekt će omogućiti 6600 priključaka na javni sustav odvodnje, odnosno priključvanje 7700 stanovnika i 15 000 posjetitelja tijekom turističke sezone, čime će se ostvariti priključenost na sustav javne odvodnje od više od 85%. Uz to, sanirat će se i više od 30 km vodoopskrbne mreže, što će doprinijeti smanjenju gubitaka u vodoopskrbnom sustavu, izvijestile su Hrvatske vode.