Londonski gradonačelnik Sadiq Khan traži način kako da zabrani kamine na drva i ugljen u dijelovima Londona s najzagađenijim zrakom. Khan želi uvesti mrežu zona s nultim emisijama, u kojima će izgaranje ugljena i drveta biti posve zabranjeno, a želi i veću kontrolu nad prodajom štednjaka na drva, s ciljem da se na tržištu mogu naći samo oni s niskim emisijama. Također, u planu je ograničenje rada strojeva koji za svoj rad koriste dizelske motore. Trenutno je 178 dijelova Londona u kojima zagađenje zraka prelazi europske limite, u kojima je smješteno više od 400 škola, upozorava Khan, a namjera je do 2025. uspostaviti "vrlo male zone u kojima će biti zabranjeno loženje u štednjacima na drva".  Konačnu odluku imat će gradsko vijeće, javlja BBC.