Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Lopuda prvo je u nizu značajnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu Elafita, a 12 milijuna kuna vrijednu investiciju provodi tvrtka Vodovod Dubrovnik

U sklopu investicije, javlja Grad Dubrovnik, izgradit će se dvije podzemne kanalizacijske crpne stanice, više od pet kilometara novih cjevovoda i priključaka s podmorskim ispustom te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV).

 

Preduvjet razvoja 

Trenutačno se izvode radovi na crpnoj stanici Lukovice i UPOV-u Benešin rat, dok će se u sljedećoj godini početi s radovima na CS Sutina, kao i na podmorskom ispustu u duljini od 600 metara te na mreži odvodnje unutar otoka koja je duga 2650 metara. 

Radove koji su započeli u ožujku izvodi tvrtka Energoherc iz Zagreba. 

Gradnja kanalizacijske mreže na elafitskom otočju jedna je od najznačajnijih investicija u razvoj vodnokomunalne infrastrukture Dubrovnika i osnovni je, a dugo godina nedostajući, preduvjet razvoja ovog područja.