Od 10. siječnja 2012. nova cijena loživog ulja iznosi 6,80 kn/l, što je 3,3 puta više nego pred 15 godina. U tom periodu prirodni plin za kućanstva je poskupio oko 3 puta, dok se cijena električne energije udvostručila. To je djelomično i posljedica poreza koji je s 15 % uvođenjem PDV-a porastao na 22 %, te sada iznosi 23 %. EU propisuje minimalne trošarine za pojedine energente. Uvođenje minimalnih trošarina (1 €/MWh i 0,3 €/GJ) dovelo bi do povećanja maloprodajne cijene električne energije za približno 1 lp/kWh, te prirodnog plina za oko 11 lp/m3. Postojeća trošarina u Hrvatskoj za ekstra lako lož ulje veća je od minimalnih. Uz važeću cijenu prirodnog plina od 2,92 kn/m3 oko 35 % jeftinije je grijanje na drva. Taj oblik grijanja zahtjeva dosta ručnog rada i manji komfor, ali je cijenom najpovoljniji. Značajno je napomenuti da drvo mora biti suho, jer mu se u protivnom smanjuje kalorična vrijednost i do 40 %. Drvo sušeno dvije godine na zraku u natkrivenom prostoru ima oko 2-5 % veću kaloričnu vrijednost od godinu dana sušenog drveta. Grijanje ekstra lakim loživim uljem (6,80 kn/l), kao i propan-butanom u spremnicima (8,41 kn/kg) dvostruko je skuplje od grijanja na prirodni plin. Tom trošku treba pridodati i cijenu najma UNP spremnika koja se kreće od 1500 do 5000 kn godišnje u zavisnosti o tipu i veličini spremnika. Grijanje na plinske boce (7,5 – 35 kg) po cijeni od 10,92 kn/kg 157 % je skuplje od prirodnog plina, ali nije praktično zbog malog kapaciteta boce. Električna energija je skuplja od prirodnog plina i to niža tarifa 21%, viša tarifa 139 %, a jednotarifna za 126 %. Grijanje na električnu energiju može biti isplativo uz upotrebu klima uređaja u priobalju gdje vanjska temperatura ne pada ispod 0 °C. Klima uređaji rade kao toplinske pumpe, te pri tome daju oko 3 puta više toplinske energije u odnosu na potrošenu električnu energiju. Zbog toga cijena takvog grijanja može biti i niža od cijene grijanja na plin. Mana klima uređaja je što im pada snaga i stupanj djelovanja s padom vanjske temperature, tako da većina uređaja ne može raditi pri vanjskoj temperaturi ispod -5 °C. Grijanje na ugljen manje je zastupljeno, a njegova cijena kreće se oko 30 – 40 % iznad cijene prirodnog plina. Prilikom izračuna cijene grijanja računato je s uobičajenim kaloričnim vrijednostima i stupnjem iskorištenja pojedinog energenta, objavio je Energetski institut Hrvoje Požar.