Ministarstvo gospodarstva krenulo je u izmjene Zakona o tržištu toplinske energije kako bi se na bolji način uredili odnosi između opskrbljivača toplinske energije i krajnjih kupaca. Nekoliko je pozitivnih novina u prijedlogu Zakona, ističu u ministarstvu. Ukida se potrebna stopostotne suglasnosti stanara zgrade u donošenju odluke o ugradnji mjerila toplinske energije, odnosno odluke o isključenju zgrade/građevine iz toplinskog sustava. Upravo ukidanje stopostotne suglasnosti stanara otvara mogućnost vlasnicama stanova da jednostavnije odrede način grijanja u vlastitom domaćinstvu. Izmjena Zakona omogućava da većina stanara (najmanje 90%) donese odluku o ugradnji mjerila toplinske energije, odnosno odluku o isključenju zgrade/građevine iz toplinskog sustava. Treba naglasiti da će, prema navedenom prijedlogu Zakona, preostalih 10% stanara koji nisu glasali za usvojen prijedlog, također biti opremljeni mjerilima, odnosno, bit će riješeno i pitanje grijanja takve manjine koja se nije složila s velikom većinom stanara. Takvo je rješenje predloženo jer se smatra da je 10% maksimalan broj za koji preostalih 90% stanara može, u navedenom slučaju, snositi troškove. 
Povećanje postotka bi drastično povećalo troškove, a smanjivanje postotka moglo bi dovesti do ponovnog blokiranja donošenja odluke o isključenju iz toplinskog sustava, odnosno ugradnji razdjelnika. Uvažavajući okolnost da svi građani nisu stručni kod načina određivanja grijanja, potrebno je omogućiti uvođenje obveze izrade stručne podloge koja treba pomoći pri donošenju odluke. Takva stručna podloga treba sadržavati tehnički i financijski okvir za donošenje odluke o isključenju iz toplinskog sustava. Ujedno, manjina koja ne može prihvatiti troškove nove investicije može biti „zbrinuta“ na solidarni način. Također, prijedlog izmjene Zakona, propisuje da do sklapanja ugovora o potrošnji toplinske energije između kupca toplinske energije i ovlaštenog predstavnika suvlasnika, postojeći opskrbljivač toplinskom energijom nastavlja s isporukom toplinske energije, odnosno preuzima obavljanje djelatnosti kupca toplinske energije za vlasnike i/ili suvlasnike zgrade/građevine koji nisu donijeli odluku o odabiru opskrbljivača toplinske energije i posljedično tome nisu sklopili ugovor o potrošnji toplinske energije. Predmetnim Zakonom također se propisuje obveza jedinicama lokalne samouprave, u kojima postoje toplinski sustavi, da su iste dužne organizirati obavljanje djelatnosti kupca toplinske energije.