Ministar zaštite okoliša i energetike (MZOE) Tomislav Ćorić i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković potpisali su s korisnicima ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava i one o sufinanciranju poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Slatina, Karlovac-Duga Resa i Križevci. 

Projekt Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Slatina vrijedan je 266,5 milijuna kuna, od čega su prihvatljivi troškovi 213,4 milijuna kuna. Veći dio, odnosno 152,5 milijuna kuna čine bespovratna EU sredstva. Preostalih 60,8 milijuna kuna u projektu će osigurati MZOE i Hrvatske vode (svatko po 26,3 milijuna kuna) te grad Slatina (8,1 milijuna kuna). 

Projekt obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje te gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Slatina. Završetak projekta planiran je za kolovoz 2023. godine, a njegovom realizacijom omogućit će se priključivanje novih korisnika na sustav vodoopskrbe i odvodnje te smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu.

 

Sušenje mulja 

Isti ciljevi žele se postići i projektom Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci. Projekt je vrijedan 320,4 milijuna kuna od čega su prihvatljivi troškovi 256,3 milijuna kuna. Veći dio, odnosno 179,8 milijuna kuna čine bespovratna EU sredstva. 

Za projekt Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa vrijednosti 413,4 milijuna kuna prihvatljivi troškovi iznose 330,7 milijuna kuna. Od toga, 227,4 milijuna kuna čine bespovratna EU sredstva. Preostalih 103,2 milijuna kuna u projektu osiguravaju MZOE i Hrvatske vode (svatko po 41,3 milijuna kuna) te jedinice lokalne samouprave (20,6 milijuna kuna) na kojima će se projekt provoditi. 

Projekt obuhvaća izgradnju i dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje te izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Karlovac, objavljeno je na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike


Vodoopskrbna mreža 

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković kao najznačajniji doprinos ovih projekata istaknuo je povećanje standarda građana. "Dosegnut ćemo razinu priključenosti od gotovo 90 posto na sva tri područja. To znači 200 kilometara novih kanalizacijskih kolektora i 75 kilometara vodoopskrbne mreže. Na sustav javne odvodnje bit će priključeno više od 20 tisuća stanovnika, a novih 4 200 stanovnika dobit će mogućnost priključenja na vodu", rekao je. 

"Izgradnjom vodnokomunalne infrastrukture dajemo velik doprinos rastu bruto domaćeg proizvoda, ponajprije u sektoru građevinarstva", zaključio je ministar Tomislav Ćorić.