U skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, Europska komisija odobrila je hrvatske planove za modernizaciju energetski učinkovitog sustava centraliziranog grijanja u Zagrebu. Potporom za ulaganja u iznosu od 57 milijuna eura podržat će se modernizacija mreže zamjenom dotrajalih cijevi koju će provesti korisnik potpore HEP Toplinarstvo

Projekt, koji je dio Sporazuma o partnerstvu između Hrvatske i EK o korištenju strukturnih i investicijskih fondova EU-a, djelomično će se financirati strukturnim fondovima EU-a. 


Zelena strategija

Komisija je utvrdila kako će se mjerom poboljšati postojeći sustav centraliziranoga grijanja koji se temelji na visokoučinkovitoj proizvodnji topline te je stoga ekološki prihvatljiv. Zatim, mjera će dovesti do znatne uštede energije, posebice smanjenjem gubitaka topline, gubitaka u opskrbi vodom i troškova održavanja mreže. 

"Nadalje, pridonijet će provedbi zelene europske strategije povećanjem energetske učinkovitosti i smanjenjem emisija štetnih i stakleničkih plinova. U tom pogledu očekuje se da će se tijekom trajanja mjere smanjiti ukupne emisije CO2 za oko 280 000 tona. Komisija je utvrdila i da je mjera nužna i proporcionalna. Komisija je na temelju toga zaključila da će se potporom pridonijeti ciljevima EU-a u pogledu energije i okoliša, a da se pritom neopravdano ne narušava tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu", priopćeno je iz Europske komisije.