U Gunji su započeli radovi na modernizaciji lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionici crpne stanice Konjuša – Topola kako bi se povećala sigurnost zaštite od poplava na toj dionici rijeke Save. Vrijednost projekta iznosi 369 milijuna kuna od čega su 314 milijuna kuna EU sredstva dok su nacionalni dio sufinanciranja u iznosu od 55,4 milijuna kuna izvorna sredstva Hrvatskih voda.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova na dionici Konjuša – Topola iznosi 55,9 milijuna kuna, a rok izvođenja radova je 20 mjeseci. 

Izravan pristup

 

Projekt na dionici ukupne duljine 236,7 km, od Račinovaca do Nove Gradiške, predviđa hitne mjere povećanja sigurnosti nasipa i zaobalja izgradnjom zaobalnih bermi dužine 21 km s plošnim drenovima i servisnim putovima. Od ukupno analiziranih 236,7 km dionica provedbom mjera na dionicama dužine 172,5 km postići će se ujednačena razina sigurnosti od prodora nasipa uslijed hidrauličkog sloma temeljnog tla te izravan pristup nasipu radi provedbe mjera obrane od poplava i učinkovitijeg održavanja nasipa, priopćile su Hrvatske vode.