Na Mljetu je potpisan Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina otočića Sveta Marija. Riječ je o projektu vrijednom 2,4 mil. kuna, pri čemu se za 2018. godinu predviđaju ulaganja na razini 625 000 kuna, od čega će Hrvatske vode pokriti 80%. Naime, kanalizacijski sustav u Nacionalnom parku Mljet izgrađen je većim dijelom, ali ne i spoj otočića Sveta Marija na kanalizacijski i vodoopskrbni sustav Nacionalnog parka. No, s obzirom na povećanje turističke posjećenosti Nacionalnog parka, izgradnja tog spoja je nužnost, čime se ujedno doprinosi i u zaštiti prirode. Pri tome je predviđena izgradnja crpne stanice i podmorskog tlačnog cjevovoda duljine 865 m i vodoopskrbnog cjevovoda za Svete Marije na vodoopskrbni sustav. Uz to, u tijeku su radovi na izgradnji cjevovoda Janjina - Žuljana - Kupjenova na Pelješcu i vodospreme Straža na Mljetu, što je sve u funkciji dovoda vode s kopna na Mljet i što bi trebalo biti završeno početkom ljeta 2018. godine, objavile su Hrvatske vode.