Vodovod Dubrovnik raspisao je javnu nabavu za projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na otoku Lopudu. Riječ je o investiciji procijenjene vrijednosti 12 milijuna kuna za koju je već dobivena građevinska dozvola, a u sklopu koje će se izgraditi glavni priobalni te kopneni kolektori ukupne dužine 4,9 kilometara, dvije kanalizacijske crpne stanice, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Benešin rat, 420 metara vodovodnog priključka te kopneni tlačno-gravitacijski cjevovod i 500 metara dug podmorski ispust. 

"Cijeli sustav projektiran je za ekvivalent od gotovo 1400 stanovnika. Time ćemo pokriti sve potrebe domaćeg stanovništva, ali i posjetitelja Lopuda. Bitno je naglasiti kako nismo gledali samo na trenutne potrebe, već smo razmišljali i o budućnosti, jer cilj nam je bio dugoročno riješiti tamošnji problem odvodnje otpadnih voda", rekao je predsjednik Uprave Vodovoda Dubrovnik Lukša Matušić.


Elafiti kao prioritet

Projekt će sufinancirati Ministarstvo zaštite okoliša i energetike putem Hrvatskih voda u iznosu od 80 posto sredstava, dok će ostatak sredstava osigurati Vodovod Dubrovnik, objavljeno je na stranicama Grada Dubrovnika

Ova investicija predstavlja nastavak aktivnosti na rješavanju problematike otpadnih voda na Elafitima. "Elafiti su jedan od naših prioriteta. Tako smo uz građevinsku dozvolu za ovaj projekt uspješno ishodili i građevinsku dozvolu za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Suđurđu te lokacijsku dozvolu za takav projekt na Koločepu. Što se tiče Šipanske Luke, sva dokumentacija je spremna te se čeka promjena prostorno-planske dokumentacije kako bi se ishodila građevinska dozvola. Paralelno s provođenjem ove investicije nastavljamo s aktivnostima i na tim projektima, kako bismo što prije izgradili sustave odvodnje na svim Elafitima i time unaprijedili standard života tamošnjih stanovnika i posjetitelja te zaštitili njihovo zdravlje i okoliš", naglasio je član Uprave Vodovoda Vicko Begović

Rok za dostavu ponuda je 13. kolovoza, a radovi bi trebali početi u jesen.