Riječki Energo dobio je suglasnost gradonačelnika Vojka Obersnela za izgradnju kogeneracijske toplane snage 20 MWt na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu. Riječ je o projektu vrijednom 10 milijuna eura koji se financira kreditnim sredstvima EBRD-a i čija će realizacija omogućiti suvremenu visokoučinkovitu kogeneracijsku toplanu za napajanje toplinskom energijom postojećih klijenata toplane Vojak, Sveučilišnog kampusa i KBC-a na Sušaku. "Projekt podrazumijeva izgradnju nove kogeneracijske energane i zamjenu postojećih toplovodnih cijevi radi smanjivanja gubitaka u distribuciji toplinske energije. Osnovna djelatnost nove kogeneracijske energane Kampus je proizvodnja toplinske energije i energije hlađenja. Puštanjem u pogon nove energane Kampus doći će do zatvaranja postojeće toplane Vojak. Prirodni plin će se koristiti kao sirovina, a proizvedena energija za grijanje će biti isporučena prostorijama Sveučilišnog kampusa, obližnje bolnice i postojećim korisnicima toplane Vojak. Planira se da će u potpunosti operativna energana proizvoditi energiju potrebnu za hlađenje bolnice. Projekt će se razvijati u dvije faze, u prvoj će se obaviti zamjena toplovodne mreže, instalirat će se novi kotlovi i alati, dok će se u drugoj fazi staviti u funkciju kogeneracijsko postrojenje i uvesti hlađenje", pojasnio je direktor Energa Sanjin Kirigin, piše Novi list.