Institut IGH potpisao je ugovor o uslugama nadzora nad provedbom projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi, u vrijednosti većoj od 5,11 milijuna kuna bez PDV-a. 
Ugovor o nadzoru sklopljen je nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, a potpisali su ga ispred naručitelja Hrvoje Bašić, direktor poduzeća Vodovod-Vir, i Josip Brajdić, opunomoćenik i direktor Zavoda za stručni nadzor i vođenje projekata u Institutu IGH ispred zajednice ponuditelja koju čini s partnerima Ecoenergy i Terestrika. 
Svrha je ugovora osigurati kvalitetno upravljanje i uspješnu provedbu investicija predviđenih projektom, kroz stručni nadzor nad provedbom projekta Izgradnje kanalizacijske mreže, crpne stanice, podmorskog ispusta i sanacije vodovodne mreže i projekta Izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja kapaciteta 26.000 ES (UPOV Grgur). 
Sustav javne odvodnje aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi sastoji se od 102 kilometra gravitacijske i tlačne kanalizacije, 34 crpne stanice, 32 kilometra sanacije vodovoda, podmorskog ispusta ukupne dužine 4,4 kilometra, od čega je samo podmorski dio dug 3,2 kilometra i završava u virskom moru na dubini od 30 metara. 
Planirani završetak radova je u svibnju 2022. godine, a vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 397 milijuna kuna bez PDV-a.