U Umagu je ovaj tjedan održano javno predstavljanje projekta Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag - Savudrija – Novigrad, tijekom kojeg su građani upoznati sa svim informacijama i prednostima tog projekta koji se upravo provodi na području tog grada. 

Gradonačelnik Umaga Vili Bassanese je istaknuo kako je riječ o najvećem projektu Europske unije koji se provodi na području tog grada, a koji se intenzivno pripremao sedam godina te je ušao u zadnju fazu realizacije. 

Zahvaljujući tom projektu, u konačnici će se podignuti razina pročišćavanja otpadnih voda novim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) te će još 25 naselja dobiti sustav odvodnje. 

Predstavnik investitora, Krešimir Vedo, predsjednik Uprave tvrtke 6. maj odvodnja, istaknuo je kako je ukupna vrijednost radova na području Umaga oko 200 milijuna kuna te da je 90 posto projekta financirano iz ostalih izvora (EU, Vlada, Hrvatske vode), dok 6. maj odvodnja financira ostalih 10 posto.

 

Korištenje biljaka 

Projektom će se izgraditi 50 kilometara mreže, uz UPOV 3. stupnja pročišćavanja, i to najnovijom tehnologijom pročišćavanja koja u svom procesu koristi čak i biljke, objavljeno je na stranicama Grada Umaga

K tomu, Vedo je naveo da su radovi na mreži već počeli, dok će oni na pročistaču krenuti u idućih mjesec dana te je u planu da se tijekom predstojeće zime završi 60 – 70 posto radova na mreži.

U okviru navedenog projekta, na umaškom području se provode dva ugovora o radovima: Izgradnja spojnog cjevovoda Savudrija - Umag na Uređaj za pročišćavanje voda Umag i ispust uređaja (vrijednosti radova je gotovo 105,4 milijuna kuna) te ugovor o Novogradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje Savudrija – Umag (vrijednosti radova iznosi približno 137,2 milijuna kuna). Također, u okviru projekta EU-a ugovorena je gradnja novog UPOV-a Umag u vrijednosti 167,6 milijuna kuna. 

Ukupna vrijednost projekta Poboljšanja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag - Savudrija – Novigrad je približno 445,4 milijuna kuna bez PDV-a, od čega 71 posto čine bespovratna sredstva Europske unije, a preostalih 29 posto u jednakim udjelima financiraju Republika Hrvatska, Hrvatske vode i 6. maj odvodnja.