Kako bi se zaštitila naselja Logorište, Mala Švarča i Turanj, započeli su radovi na izgradnji nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane. Vrijednost radova iznosi 44,4 milijuna kuna. Rok izvođenja radova je dvije godine. 

Valja naglasiti kako se ovi radovi izvode u sklopu Projekta zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe - karlovačko i sisačko područje, čija je ukupna vrijednost oko 900 milijuna kuna, od čega se na karlovačko područje odnosi 670 milijuna kuna, a na sisačko područje 230 milijuna kuna.

 

Sliv Kupe 

Hrvatske vode javljaju kako se predviđa izgraditi 5774 metra nasipa na području Logorišta, Male Švarče i Turnja, tj. naselja koja su najugroženija od poplava na slivu rijeke Kupe i koja u sadašnjem stanju od poplava štite tzv. boks-barijere koje su privremeno postavljene početkom 2018. godine. 

Pored nasipa, predviđena je izgradnja servisnog puta i kanala za odvođenje zaobalnih voda. Ovim će se kanalima oborinska voda dovoditi do cijevnih propusta kojima se zaobalne vode upuštaju u vodotok. 


Najsloženiji projekt 

"Ovdje danas u Logorištu počinjemo dugoročno rješenje problema koji traje desetljećima. Projekt Kupa je najsloženiji projekt poduzet u obrani od poplava u Hrvatskoj i sa svojom financijskom vrijednošću, ali i kompleksnošću obilježit će rad Ministarstva zaštite okoliša i energetike u ovom mandatu", kazao je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić

Trenutno je na ovom području u godišnjem prosjeku ugroženo 2130 stanovnika, a godišnje štete od poplava, izravne i neizravne, iznose oko 280 milijuna kuna. Predviđa se da će nakon provedbe projekta ugroženost stanovništva biti smanjena za 93 posto, priopćilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.