Radovi na 2. fazi uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara od ušća u Dunav do Bobotskog kanala nastavljeni su početkom travnja. 

Ukupna vrijednost radova 1. i 2. faze uređenja rijeke Vuke, koji su počeli tijekom 2018., iznosi nešto više od 17 milijuna kuna. Dosad je izvedeno nešto više od trećine predviđenih radova u ukupnoj vrijednosti od gotovo 5,5 milijuna kuna. 

Radovi se odvijaju u specifičnim okolnostima jer s jedne strane izvođenje radova isključivo ovisi o vodostajima Dunava koji su ovom trenutku povoljni. S druge strane, dinamiku radova značajno je usporio i pronalazak većeg broja neeksplodiranih granata u koritu Vuke. 

 Uz financijsku potporu Fonda za razvoj grada Vukovara, s obzirom na izuzetno i za ovo doba godine neuobičajeno niske vodostaje Dunava, krajem travnja također se očekuje početak radova na razminiranju korita Vuke u centru grada. 


Značajno mrjestilište 

U okviru ovog projekta, od posebne važnosti je i realizacija 1. faze - izgradnja gumene pregrade rijeke Vuke, čijom se uspostavom ostvaruje upravljivost vodnog režima rijeke na području Vukovara. Izgradnjom pregrade osigurava se podizanje vodnog lica u koritu rijeke te poboljšava vodnost Radine bare, starog korita Vuke, kao i plavljenje područja Dudik koje predstavlja značajno mrjestilište. 

Projekt uređenja Vuke i obalnog pojasa na području Vukovara od ušća u Dunav do Bobotskog kanala, uz već spomenute 1. i 2. fazu, uključuje još četiri zasebne faze: izgradnju spojnog kanala s propustom između rijeke Vuke i Radine bare, izgradnju spojnog kanala s propustom između rijeke Vuke i Stare Vuke, rekonstrukciju obalnog pojasa na lijevoj obali Vuke i rekonstrukciju obalnog pojasa na lijevoj obali rijeke Vuke čiji su radovi također počeli, izvijestile su Hrvatske vode

Ovim projektom uređenja Vuke i obalnog pojasa trajno će se izgraditi sustav obrane od poplava te omogućiti upravljanje vodnim režimom rijeke. Gravitirajuće područje uz rijeku Vuku duž cijelog poteza zahvata bit će u potpunosti uređeno urbanim sadržajima koje će uz krajobrazno uređenje stanovnicima Vukovara u budućnosti omogućiti korištenje predmetnog prostora na nov i kvalitetniji način.