U Njemačkoj će se još više poticati ugradnja sustava ventilacije i klimatizacije u školama. Razlog za to je, naravno, pandemija koronavirusa. Naime, njemačka Savezna vlada nedavno je donijela Savezne potpore 'Nadogradnja i opremanje stacionarnim sustavima ventilacije i klimatizacije za suzbijanje korone' kojima se poticaji za takve projekte proširuju i na ustanove u kojima borave djeca u dobi do 12 godina. 

Savezno ministarstvo gospodarstva i energetike (BMWi) ubrzano radi na promjenama pravnog okvira za poticaje i očekuje se da nove smjernice na snagu stupe sredinom lipnja. Pri tome su pod pojmom 'ustanova u kojima borave djeca u dobi do 12 godina' obuhvaćeni dječji vrtići i jaslice, domovi za djecu i redovite škole, javne ili privatne, osim škola za obrazovanje odraslih. Istodobno, mogući udio državne potpore u pokrivanjima troškova takvih projekata sada je s dosadašnjih 40% povećan na 80%, izvijestio je njemački stručni portal 'CCi.Dialog'.