Njemački gospodarstvenici dalji su do znanja kako su spremni za primjenju daljnjih mjera za smanjenje potrošnje energije, ali od Savezne vlade zahtijevaju rubne uvjete za to. Naime, kako smatraju predstavnici Saveznog udruženja njemačkih saveza poslodavaca (BDA), tome se moraju prilagoditi propisi u vezi sa zaštitom na radu. To se osobito odnosi na problematiku temperature zraka u radnim prostorima, pri grijanju zimi, ali i pri hlađenju (klimatizaciji) zraka ljeti. Naime, to je područje u kojem se mogu ostvariti značajne uštede na energiji, no to ne smije značiti da će djelatnici po zimi raditi na hladnome.

U skladu s time, njemački gospodarstvenici traže pojednostavljenje ishođenja dozvola za izvođenje takvih projekata na postojećim objektima. No, čini se da je politika spremna izaći u susret takvim zahtjevima. Tako su u paketu za osiguravanje energije koji je nedavno najavilo Savezno ministarstvo gospodarstva i zaštite klime (BMWK) predviđeni dogovori s poslodavcima i njihovim udrugama o mogućnostima za daljnje uštede u radnim i poslovnim prostorima.

Poslodavci pri tome ističu da je potrebna uska suradnja svih kako nijedna njemačka tvrtka ne bi bila ugrožena nedostatkom energije niti izgubljeno nijedno radno mjesto. Dosadašnji propisi o zaštiti na radu koji su na snazi u Njemačkoj, između ostaloga, propisuju vrijednosti temperatura na određenom radnom mjestu. Najmanje potrebne vrijednosti temperatura zraka u radnim prostorima, ovisno o aktivnosti koja se u njima odvija, u Njemačkoj se kreću u rasponu 12 - 20 °C. Tako 12 °C vrijedi za prostore u kojima se obavlja teški fizički rad, dok je za poslove koji ne zahtijevaju veće napore predviđena temperatura u rasponu 17 - 20 °C, objavio je njemački stručni portal 'CCI.Dialog'.