Europska komisija radi na strategiji za smanjenje potrošnje energije u sektoru toplinarstva. Početkom iduće godine Komisija planira formulirati preporuke za grijanje i hlađenje, s namjerom da se obnovi EU legislativa i po potrebi naprave nacrti novih direktiva. Prvi dokumenti koje je vidio Reuters govore o opcijama prema kojem se grijanje i hlađenje više fokusira na obnovljive izvore i sustave daljinskog grijanja koji dovode toplu vodu sustavima podzemnih cjevovoda. Predviđa se poticanje obnovljivaca u grijanju i hlađenju putem poreznih poticaja, u javnoj nabavi i javnim investicijama. Veliki energetski divovi pak strahuju da bi još veća upotreba obnovljivaca u grijanju još više smanjila potrebu za energijom, što bi snažno pogodilo njihovo poslovanje. Grijanje i u manjoj mjeri hlađenje, troše 40% energije u EU i samo su indirektno targetirane postojećim EU energetskim politikama, koje se više bave proizvodnjom energije i obnovljivcima.