Tvrtka Dimnjak je izvijestila da je dobila je novu koncesiju za obavljanje dimnjačarske službe na području Grada Pule. Početak rada prema odredbama koncesijskog ugovora je 1.8.2017., a ugovor će trajati 10 godina. Time je Dimnjak, koji je u Puli sada osnovao svoju podružnicu, nakon više godina zamijenio pulsku komunalnu tvrtku Pula Herculanea na tom poslu. 
Istodobno, Dimnjak je produljio koncesiju i u svojem matičnom gradu. Tako će tvrtka od 1.8.2017. i u idućih 10 godina obavljati dimnjačarsku službu na području Grada Osijeka.