Vlada je nedavno donijela Uredbu o osnivanju Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer. 

Djelatnost te javne ustanove je provedba monitoringa površinskih, uključujući i priobalnih voda te onih podzemnih, kao i laboratorijskih poslova. Zatim, izrada stručnih podloga za strategije upravljanja vodama, plana upravljanja vodnim područjima, plana upravljanja rizicima od poplava i višegodišnjih programa gradnje vodnih građevina. 

K tomu, taj institut će izrađivati znanstvene, studijske i analitičke podloge za potrebe upravljanja vodama, provoditi i druga znanstvena istraživanja u području upravljanja vodama te obavljati poslove izrade znanstvenih i stručnih analiza nacrta zakona i provedbenih propisa, ali i poslove međunarodne suradnje u području upravljanja vodama. 

Također, institut će pripremati i provoditi međunarodne projekte vezane za upravljanje vodama, obavljati poslove izrade modela vrednovanja učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga te, među ostalim, izrađivati izvještaje i analize o tome, objavljeno je u Narodnim novinama.

voda na dlanu