Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je donijelo novi Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/2018). Novi je Pravilnik donesen na temelju članka 139., stavka 4. Zakona o gradnji (NN 153/2013 i 20/2017) i njime se propisuje način obavljanja tehničkog pregleda za građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole, odnosno glavnog projekta, u postupku izdavanja uporabne dozvole. Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u 'Narodnim novinama', odnosno 26.5.2018. godine, kada ujedno prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 108/2004).