U Ljubuškom i Čapljini jučer su potpisana dva sporazuma o vodnogospodarskoj suradnji. 

U Ljubuškom je, naime, potpisan Sporazum o izgradnji sustava javne odvodnje na području Ljubuškog te drugim aktivnostima oko zaštite izvorišta Prud. Sporazum su potpisali generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, direktor Neretvansko-pelješko-korčulansko-lastovsko-mljetskog vodovoda iz Korčule Jakov Belić te direktor tvrtke Parkovi iz Ljubuškog Nikica Vučić

Vrijednost ovog sporazuma koji se potpisuje za prvu fazu gradnje je 5,8 milijuna kuna, od čega Hrvatske vode osiguravaju 80 posto preko Neretvansko-pelješko-korčulansko-lastovsko-mljetskog vodovoda. 

Izvorište Prud nalazi se u Hrvatskoj te se koristi za javnu vodoopskrbu u dolini rijeke Neretve, kao i za područja na Pelješcu, Korčuli, Mljetu i Lastovu. Sa svrhom zaštite i sprječavanja njegovog onečišćenja, ovim sporazumom se utvrđuju uvjeti, prava i obveze sporazumnih strana za realizaciju projekata gradnje sustava javne odvodnje na području Ljubuškog te za druge aktivnosti oko zaštite izvorišta Prud (monitoring, razmjena podataka, postavljanje obavijesnih tabli). 


Obrambeni nasip 

Zatim, Sporazumom o međusobnim odnosima, pravima i obvezama oko gradnje obrambenog nasipa na području Gabela Polja, grada Čapljine, BiH, u sklopu prekograničnog projekta obrane od poplava Metkovića, koji su jučer u Čapljini potpisali generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i gradonačelnik tog bosanskohercegovačkog grada Smiljan Vidić, Hrvatske vode financiraju izvođenje radova i usluge stručnog nadzora gradnje obrambenog nasipa na području Gabela Polja. 

Vrijednost ovog projekta je 25 milijuna kuna, a obuhvaća gradnju obrambenog nasipa u dužini od oko 1,9 kilometara, što će s dijelom nasipa uz desnu obalu Neretve, naselja Jerkovac u Hrvatskoj, činiti ukupno 8,7 kilometara. 

Također će se graditi i crpna stanica, regulacijska ustava (uz crpnu stanicu) i druga manja uz mrtvi rukavac Strimen te preljevna građevina s uređajem za kontrolirano upuštanje katastrofalnih voda u branjeno područje. 

Izgradnja dijela obrambenog nasipa na području Hrvatske završena je 2017. godine. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 46,35 milijuna kuna, javljaju Hrvatske vode.