U sklopu Projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin koncem proteklog tjedna potpisan je ugovor vrijedan 409,1 milijuna kuna, od čega gotovo 224,9 milijuna kuna čine bespovratna sredstva Europske unije. 

Zahvaljujući tom ugovoru, rekonstruirat će se i dograditi sustav odvodnje i vodoopskrbe Solina i općina Podstrana, Klis i Dugopolje. 

Drugim riječima, bit će postavljeni kanalizacijski cjevovodi u dužini 43.560 metara, vodoopskrbni cjevovodi u dužini 30.555 metara, tlačni kanalizacijski cjevovodi dužine 5.769 metara te 18 crpnih stanica za kanalizacija i devet crpnih stanica za vodoopskrbu. 

Također, izvest će se 1.309 kanalizacijskih priključaka te 244 vodovodnih priključaka, kao i 20.118 metara kabelske kanalizacije i 2.134 metara sanacije kanalizacijske mreže, izvijestile su Hrvatske vode.

 

Nacionalna sredstva 

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin vrijedan je 1,79 milijardi kuna. Od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 1,4 milijardi kuna, 975,3 milijuna kuna (68,71 posto) kuna financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ostalih 372,3 milijuna kuna ili 31,29 posto sufinancirat će se nacionalnim sredstvima. 

Projektom je predviđena izgradnja i rekonstrukcija 65 km vodoopskrbnih i 123,75 km cjevovoda za odvodnju otpadnih voda te nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Stupe. 

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 . – 2020. (OPKK) na području Splitsko - dalmatinske županije provodi se šest vodnokomunalnih projekta (Split-Solin, Kaštela-Trogir, Sinj, Trilj-Otok-Dicmo, Jelsa-Vrboska-Stari Grad i Imotski) ukupne vrijednosti 4,6 milijardi kuna. Od toga, sufinanciranje EU-a prelazi 2,5 milijardi kuna. 


Općine i otoci 

Osim toga, na području Splitsko - dalmatinske županije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) za financiranje provedbe investicijskih projekata sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje sklopljeno je šest ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 163 milijuna kuna, od čega su 101,4 milijuna kuna bespovratna sredstva EU-a. 

Predviđenim sredstvima predviđeno je financiranje gradnje i rekonstrukcije 42 km vodoopskrbne mreže te 11,24 km sustava odvodnje na području Makarske, Sinja (naselja Kamensko, zaseoci Krolo, Tabak, Matići i Žaperi), Kaštela, Solina i Trogira (Čiovo), na području općina Dugopolje, Seget te na otocima Braču (u Supetru, Pučišćima i Murvici), Hvaru (Poljica i Sućuraj) i Visu (u Komiži).