U Međimurskim vodama potpisana su dva ugovora za aglomeraciju Donja Dubrava, za nabavu opreme i vozila. Ukupna vrijednost ugovora je 3,6 milijuna kuna bez PDV-a, javljaju Međimurske vode. 

"Cilj nam je što prije krenuti s radovima na aglomeraciji Donja Dubrava, kako bi građani u predviđenom roku dobili kvalitetan sustav odvodnje. Iako smo puno puta to već rekli, ponavljam da svi građani koji žive u mjestima pokrivenima aglomeracijom, imaju priliku dobiti besplatan kanalizacijski priključak, ali moraju na vrijeme potpisati ugovor o priključenju s Međimurskim vodama", rekao je direktor Međimurskih voda Vladimir Topolnjak.