U Donjoj Motičini koncem proteklog tjedna potpisana su dva ugovora koji se odnose na dogradnju vodnokomunalne infrastrukture u općini Donja Motičina te šireg našičkog područja. 

Potpisani ugovori dio su projekta Europske unije 'Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Našice', čija je vrijednost približno 207,8 milijuna kuna. Taj projekt je najvećim dijelom sufinanciran iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. 

Vrijednost radova za dogradnju vodnokomunalne infrastrukture u općini Donja Motičina iznosi gotovo 30,3 milijuna kuna, a za dogradnju vodnokomunalne infrastrukture šireg našičkog područja približno 33,7 milijuna kuna.

 

Javna odvodnja 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) sufinancira ovaj projekt s 12 posto, baš kao i Hrvatske vode. 

Izgradnjom vodoopskrbne i odvodne mreže na širem našičkom području stvorit će se uvjeti za normalan razvoj Našica i okolnih mjesta, a više od 90 posto stanovnika priključit će se na javnu odvodnju. Istovremeno, riješit ćemo probleme gubitka u sustavu vodoopskrbe koji ovdje prelaze 38 posto, što će dovesti do racionalnijeg korištenja vode, istaknula je ravnateljica Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora Elizabeta Kos.

 

Novi priključci 

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković istaknuo je kako je potpisivanje ugovora u Donjoj Motičini dokaz da Hrvatske vode, Grad Našice i Osječko-baranjska županija brinu i o manjim sredinama. 

Treba istaknuti da će se ovim projektom izgraditi gotovo 60 kilometara kanalizacijskih i vodoopskrbnih cjevovoda, što dovoljno govori o veličini ukupnog zahvata. Projekt Aglomeracija Našice ukupno je vrijedan 207 milijuna kuna, a tek 10 milijuna kuna je doprinos jedinica lokalne samouprave. Nemamo pravo ne iskoristiti ovakve šanse, što Grad Našice i Našički vodovod čine te ćemo uskoro moći priključiti novih 3.500 stanovnika na sustave javne odvodnje i gotovo tisuću ljudi na sustave javne vodoopskrbe - naglasio je Đuroković. 

"Projekt se provodi s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje i vodoopskrbe, a obuhvaća proširenje i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe, proširenje, rekonstrukciju i sanaciju sustava odvodnje, povećanje broja korisnika usluge vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja te optimiziranje tlakova u vodoopskrbnoj mreži i poboljšanje sustava daljinskog nadzora i upravljanja sustavom vodoopskrbe. Predviđeni završetak projekta očekuje se do kraja 2023. godine", izvijestile su Hrvatske vode.