Zahvaljujući potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovoru o sufinanciranju za Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zadar – Petrčane izgradit će se odvodnja u četvrtima Bokanjac i Put Bokanjca, te naseljima Kožino i Petrčane. Također, sanirat će se i rekonstruirati sustav odvodnje Zadra, te izgraditi spojni cjevovod Zadar – Petrčane. 

Projekt Zadar - Petrčane sufinancira se iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. gdje je Hrvatskoj za vodnokomunalne projekte na raspolaganju 1,05 milijardi eura bespovratnih sredstava. Ovaj projekt vrijedan je 567 milijuna kuna od čega 313,6 milijuna čine EU sredstva, javljaju Hrvatske vode. Preostalih 140 milijuna kuna u projektu će osigurati Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (svatko po 51,3 milijuna kuna) te Odvodnja Zadar (37,3 milijuna kuna).

 

Oborine i poplave

"Ono što smo se potrudili zajedno učiniti to je da još unaprijedimo stanje ponajprije na području Bokanjca. Sjetimo se velikih količina oborina i poplava u Zadru 2017. godine kada je, osim ostalih dijelova, bio posebice ugrožen taj dio grada. Iz tog razloga Hrvatske vode i Grad Zadar potpisali su sporazum o dodatnom ulaganju od 57 milijuna kuna za potrebe unapređenja odvodnje oborinskih voda koji će se izvoditi zajedno s gradnjom sustava kanalizacije na području Bokanjca. Na taj način ujedno ćemo osigurati veću zaštitu od poplava kao i zaštitu crpilišta Bokanjac koje je rezervno crpilište za područje Zadra", rekao je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković

"Izgradnjom po ovom projektu ostavljamo narednim generacijama i posjetiteljima ovoga grada čisto more i mogućnost da se kupaju sto metara od Donata. Razvoj je nemoguć bez sustava odvodnje i kvalitetne infrastrukture, dakle, danas ne možete ništa ozbiljno napraviti, ni gospodarski, ni turistički, ni na bilo koji drugi način bez sustava odvodnje", naglasio je Grgo Peronja, direktor Odvodnje Zadar. 

Inače, provedbom projekta se osiguravaju preduvjeti za podizanje stupnja priključenosti na sustav odvodnje u aglomeraciji na predviđenih 94 posto. Proširenjem sustava odvodnje u naseljima aglomeracije posljedično će se smanjiti ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda iz polupropusnih septičkih jama na projektnom području u okolno tlo, podzemne i priobalne vode.