Ugovori za EU projekte Trilj, Otok i Dicmo u vrijednosti 247,4 milijuna kuna, te Jelsa – Vrboska i Stari Grad u vrijednosti 473,6 milijuna kuna potpisani su koncem prošlog tjedna. Projekti se sufinanciraju iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. gdje je Hrvatskoj za vodnokomunalne projekte na raspolaganju 1,05 milijardi eura bespovratnih sredstava


Stopostotna priključenost 

Projekt Trilj, Otok i Dicmo će obuhvatiti radove na vodoopskrbnom sustavu i odvodnji aglomeracije Trilj, vodoopskrbi aglomeracije Otok i Dicmo te sustavu odvodnje aglomeracije Otok, kao i proširenje i dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Trilj, II. stupnja pročišćavanja. Tako će se proširiti mreža vodoopskrbe priključenjem 21 stanovnika naselja Jabuka u Trilju, a u općini Dicmo priključit će se novih 114 stanovnika na vodu naselja Sušci, čime se povećava priključenost na vodu aglomeracija Trilj i Dicmo s 94 posto na 100 posto. 

Jednako tako, povećat će se stupanj priključenosti na sustav odvodnje s postojećih 35 posto na 88 posto u Trilju i na 68 posto u Otoku u kojem trenutno ne postoji sustav odvodnje. Procijenjeno trajanje provedbe projekta je najkasnije do studenog 2022. godine. 


Smanjenje gubitaka

Zatim, EU projekt Jelsa – Vrboska i Stari Grad će obuhvatiti izgradnju linijskih građevina aglomeracija Jelsa-Vrboska i Stari Grad te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Jelsa-Vrboska i Stari Grad. Provedbom ovog projekta osiguravaju se preduvjeti za podizanje stupnja priključenosti stanovništva na sustav odvodnje s postojećih 35 posto na 96 posto (aglomeracija Jelsa-Vrboska), odnosno s postojećih 55 posto na 95 posto (aglomeracija Stari Grad), a popratnim investicijama u sustav vodoopskrbe posljedično će se smanjiti gubici na sustavu vodoopskrbe s 38,8 posto na 33 posto. Procijenjeno trajanje provedbe projekta je najkasnije do prosinca 2022., objavile su Hrvatske vode.