Čišća i sigurnija pitka voda dostupna svima, to je glavni cilj nove EU direktive o pitkoj vodi koju je potvrdio odbor za javno zdravlje, okoliš i sigurnost hrane Europskog parlamenta. Institucije EU su se usuglasile oko teksta zakona i on stupa na snagu u travnju. 

Uvodi se novi način mjerenja čistoće vode, širi se lista kemikalija i spojeva na čiju prisutnost će se ona testirati, a članice EU se obvezuje promovirati jedinstven pristup pitkoj vodi za sve građane. 

"Voda je život i stoga smo postrožili cijeli niz zdravstvenih i sigurnosnih kriterija koje će morati ispunjavati pružatelji vodovodnih usluga. Nadalje, ova direktiva je odgovor EU na prvu uspješnu građansku inicijativu, Right2Water, koja je tražila da se voda proglasi neotuđivim javnim dobrom i strateškim resursom", kazala je potpredsjednica eurosocijalista i članica odbora Biljana Borzan


Dopuštene vrijednosti 

Nova direktiva uvodi obavezno mjerenje prisutnosti hormonskih razarača poput bisfenola, beta-estradiola i nonilfenola, tvari koje je znanost posljednjih godina utvrdila kao prijetnju ljudskom zdravlju. Znatno se postrožuju maksimalno dopuštene vrijednosti za cijeli niz onečišćivača i toksina poput olova, bakterija i raznih industrijskih kiselina i spojeva. 

Zatim, pružatelji vodovodnih usluga će morati značajno povećati uzorkovanje i broj točaka u vodovodnom sustavu na kojima ispituju kvalitetu vode. 

"Prihvaćen je cijeli niz mojih zakonodavnih prijedloga od kojih bi svakako istakla dodavanje vrtića, škola, sveučilišta, domova umirovljenika i sportskih objekata na popis tzv. prioritetnih lokacija na kojima će se kvaliteta vode trebati dodatno i temeljitije ispitivati", izvijestila je Borzan. 


Stihijska mjerenja 

Mikroplastika je sve veći problem u kontekstu pitke vode. Neka istraživanja pokazuju kako je ona prisutna u oko 2/3 uzoraka vode iz vodovoda u europskim zemljama. No, cjelovitih podataka za sve članice nema, a mjerenja se vrše stihijski. 

Borzan je putem amandmana obvezala Europsku komisiju da izradi metodologiju za mjerenje prisutnosti mikroplastike u vodi. 

"Tek posljednjih godina smo spoznali da mikroplastike u velikim količinama ima u vodi, hrani i okolišu. Još uvijek ne znamo koliko je točno ima, niti je dovoljno istražen njen utjecaj na ljudsko zdravlje, no možemo pretpostaviti da nije pretjerano pozitivan. Komisiju smo obvezali da izradi metodologiju, a članice da po njoj sustavno mjere prisutnost mikroplastike u vodenima masama iz kojih se crpi pitka voda", napomenula je Biljana Borzan.