Grad Karlovac, na temelju provedenog javnog natječaja, sufinancira nabavu i ugradnju stanica za dizanje tlaka u višestambenim zgradama

Time se stvaraju preduvjeti za optimizaciju tlakova u javnom gradskom vodoopskrbnom sustavu i osigurava pouzdana vodoopskrba u višestambenim zgradama, objavljeno je na stranicama Grada Karlovca

Na javni natječaj pristigla je 21 prijava i sve su prihvaćene. Ukupna vrijednost sufinanciranja iznosi 246.665,31 kunu.