Ministarstvo energetika i zaštite okoliša osnovalo je radnu skupinu za unaprijeđenje stanja u toplinarskom sektoru. Za slijedeću sezonu grijanja bit će spreman zakonodavni okvir, modeli i pravilnici kojima će se riješiti sva otvorena pitanja u toplinarstvu, uključujući i problematiku razdjelnika. „Cilj nam je postići cjelovita rješenja u sektoru toplinarstva koja će omogućiti poboljšanje sustava u svim segmentima, od proizvodnje, distribucije, do krajnjih korisnika, kao i poboljšanje i ubrzanje investicija. To ćemo postići izmjenama postojećeg zakonodavnog okvira. Ono što želim istaknuti jest da će se nova rješenja temeljiti na svim stručnim, pravnim i ekonomskim podlogama pri čemu će nam u prvom planu biti interes naših građana“ – rekao je Ante Čikotić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, na danas održanom prvom sastanku radne skupine za unaprjeđenje sektora toplinarstva. U radnoj skupini su predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, HEP-a, Hrvatske energetske regulatorne agencije, Agencije za ugljikovodike, stručnjaci s Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Hrvatske komore inženjera strojarstva te nezavisni stručnjaci. Prema potrebi, u radnu skupinu će se pozivati i drugi stručnjaci za potrebe pravnih i ekonomskih analiza, kao i stručnjaci za EU fondove. Njihova zadaća je donošenje cjelovitog rješenja za sektor toplinarstva, uključujući izmjene Zakona o tržištu toplinske energije, donošenje ostalih potrebnih propisa, kao i pripremu novog okvira za investicije u tom sektoru.