Pružatelj digitalnih usluga Hrvatski Telekom i tvrtka Đakovački vodovod uspješno su proveli pilot-projekt pametnog udaljenog očitanja potrošnje vode (smart metering). 

U sklopu projekta testirana je oprema koja se sastoji od vodomjera i komunikacijskog uređaja koji prikuplja podatke o potrošnji i protoku vode, komunikacijska NB-IoT tehnologija koja prikupljene podatke šalje u središnji sustav na obradu te središnji sustav odnosno platforma za prikupljanje, analizu i vizualizaciju podataka - ComWater. 

Korištenje NB-IoT komunikacijske infrastrukture za vodovod i druge javne servise grada omogućuje pouzdanu i sigurnu mobilnu komunikaciju između uređaja i platforme, odličnu prodornost signala u zatvorene prostore te nisku potrošnju energije uz očekivano trajanje baterija u IoT uređaju i do 10 godina.

 

Mjerne točke 

ComWater platforma razvijena unutar HT Grupe moderno je rješenje računalstva u oblaku (cloud) koje omogućuje brzi uvid i pregled stanja infrastrukture vodovoda u svakom trenutku i bez potrebe izlaska na teren, analizu gubitaka i utvrđivanje izvanrednih situacija unutar distribucijske mreže te osigurava sigurnost podataka, brzinu i kvalitetu obrade kao i kontinuiranu podršku korisnicima. 

Tijekom provedbe pilot-projekta postavljeno je 200 mjernih točaka sa svom potrebnom opremom za prikupljanje i razmjenu podataka od mjernih mjesta do platforme ComWater. Nakon instalacije opreme i testiranja komunikacije, osigurano je upravljanje sustavom udaljenog očitanja potrošnje vode prema podacima koji pristižu u stvarnom vremenu. 

Primanje informacija u realnom vremenu omogućava pravovremenu reakciju na sve događaje kao što su prekomjerna potrošnja, nenadani kvarovi i napuknuća zbog čega je sanacija takvih događaja ciljana i troškovno učinkovitija, priopćeno je iz HT-a. Tako se optimizira iskorištavanje kapaciteta distribucijske mreže, što znatno utječe na produljenje životnog ciklusa infrastrukture.

 

Pametna transformacija gradova 

Naplata je sukladna stvarnoj potrošnji prema očitanim podacima, čime je postignuta veća transparentnost i poboljšano korisničko iskustvo. Završni dio rješenja je i sama aplikacija koja objedinjava podatke za praćenje učinkovitosti sustava vodovoda na jednom mjestu, a koji su neophodni za održivost poslovanja vodovodnih sustava i upravljanja resursima. 

Sve navedeno pruža Đakovačkom vodovodu temelj za lakše donošenje daljnjih odluka vezanih za unaprjeđenje sustava očitanja vodomjera s krajnjim ciljem ušteda i smanjenja gubitaka vode na svojoj mreži, potencijalnih proširenja kapaciteta te digitalizacije i automatizacije cjelokupnog procesa. 

"Hrvatski Telekom podržava digitalnu transformaciju Hrvatske te širokim spektrom pametnih rješenja omogućuje gradovima da unaprijede način rada i pružanja usluga svojim građanima. Upravo smo kroz pilot projekt s Đakovačkim vodovodom još jednom potvrdili prednosti digitalizacije kao nužnog preduvjeta za pametnu transformaciju gradova, a samim time i održiviju budućnost cjelokupne zajednice. Oprema i tehnologije spremne su za implementaciju punog opsega te u potpunosti mogu zadovoljiti buduće potrebe naručitelja za udaljenim očitavanjem potrošnje energenata", rekao je Ivan Kuhar, direktor odjela za poslovni razvoj ICT usluga u HT-u.

 

Preciznija naplata 

NB-IoT komunikacijska infrastruktura na raspolaganju je za ostale usluge koje pametan grad nudi svojim građanima i ostalim subjektima poput pametnog parkinga, sustava javnih gradskih bicikala te pametne rasvjete. 

"Đakovački vodovod u potpunosti je zadovoljan rezultatima pilot-projekta pametnoga udaljenog očitanja potrošnje vode. NB-IoT tehnologija omogućuje nam brzu implementaciju cijele mreže bez podizanja infrastrukture, što ćemo u budućnosti svakako uzeti kao prednost u odnosu na ostale komunikacijske tehnologije (Lora, WM-BUS i sl.). Također je bitno napomenuti kao prednost gustu mrežu postojećih baznih stanica koje su već nadograđene NB-IoT tehnologijom. One omogućavaju odličnu razinu signala u najnepovoljnijim uvjetima radijske komunikacije, kao što su, primjerice, duboka vodomjerna okna s metalnim poklopcima ili vodomjeri na podzemnim etažama. Korištenjem ComWater sustava kroz pilot-projekt potvrdili smo očekivanja o mogućnostima centralnog sustava očitanja, dobili smo brz uvid u stanje mreže i detekciju curenja kod korisnika, čime umanjujemo ukupne vodne gubitke, štitimo korisnika od povećanih troškova i osiguravamo bržu, bolju i precizniju naplatu naših usluga. Vizija nam je da s pomoću ovakvih sustava omogućimo našim korisnicima online uvid u potrošnju iz bilo kojeg kutka našeg planeta. Time zaokružujemo da cijeli ciklus komunikacije s korisnikom bude transparentan i digitalan, što i jest preduvjet za digitalnu transformaciju kako na uslužnom području Đakovačkog vodovoda, tako i u cijeloj Hrvatskoj", rekao je direktor Đakovačkog vodovoda Ivan Kočiš.