Hrvatske vode, Splitsko-dalmatinska županija i isporučitelji vodnih usluga s područja Županije potpisali su Sporazum o sufinanciranju izrade studijsko-projektne i natječajne dokumentacije za dogradnju regionalnog vodoopskrbnog sustava Omiš - Brač - Hvar - Šolta - Vis koja je potrebna za prijavu za sufinanciranje iz europskih fondova, ugovori o sufinanciranju studijske, projektne i natječajne dokumentacije za prijavu na europske fondove na području aglomeracija Split - Solin i Kaštela - Trogir i Sporazum o suradnji za izradu Idejnog rješenja za dovod vode na područje Splita iz alternativnih pravaca. Projekt 'Dogradnja regionalnog vodoopskrbnog sustava Omiš - Brač - Hvar - Šolta - Vis osigurat će dovoljne količine vode za otoke, a bit će prijavljen i za europsko sufinanciranje zbog čega treba izraditi kompletnu studijsko-projektnu i natječajnu dokumentaciju. Ukupna vrijednost dokumentacije procjenjuje se na 10 mil. kuna, što će na osnovi potpisanih sporazuma i ugovora, Hrvatske vode sufinancirati s 85%, a krajnji korisnici s 15%. Istodobno, Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin je dio regionalnog vodoopskrbnog sustava koji obuhvaća podsustave Split - Solin - Klis - Podstrana i Kaštela - Trogir koji se opskrbljuje vodom s izvora Jadro. Za taj je projekt izrađena studija izvedivosti i predan aplikacijski paket za dodjelu europskih sredstava. Ipak, pri tome nije obrađen uređaj za obradu pitke vode Jadro (koji je važan kako bi se spriječila sve češća zamućenja izvorišta), već će se on nabavljati odvojeno od ostalih dijelova projekta aglomeracije. Ugovorom o sufinanciranju pri tome su predviđena inicijalna sredstva do 823 000 kuna, od čega izvorna sredstva Hrvatskih voda iznose 700 000 kuna (85%), dok ukupna vrijednost Ugovora o uslugama izrade dokumentacije iznosi 18 mil. kuna. Konačno, tu je i projekt izrade analize varijantnih rješenja za dovod vode na područje Splita iz alternativnih pravaca jer za sada izvor Jadra još nema alternativu. U skladu s time, projektom čiji su naručitelj Hrvatske vode, provest će se analiza varijantnih rješenja (predloženih vodoopskrbnim planom i novih). Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 850 000 kuna i trebao bi se ostvariti u razdoblju 2019. - 2021. godine, izvijestile su Hrvatske vode.