Započeli radovi na projektu 'Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna'. Vrijednost tog važnog projekta je 480,7 mil. kuna i njime će se omogućiti priključivanje 8269 kućanstava na sustav odvodnje. Pri tome će biti izgrađeno, odnosno rekonstruirano više od 160 km cjevovoda i 62 crpne stanice. Radovi bi trebali trajati 30 mjeseci, a najvećim dijelom (oko 71%) bit će sufinancirani iz europskih fondova, izvijestilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.