Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode i Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije potpisali su ugovore u sufinanciranju i dodjeli bespovratnih sredstava za projekt 'Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb istok'. Riječ je o projektu vrijednom 883,89 mil. kuna, od čega europska sredstva iznose 483,95 mil. kuna ili 68,44% prihvatljivih troškova. Preostali dio od 223,15 mil. kuna osigurat će se iz domaćih sredstava, od čega će 40% osigurati MZOE, a ostatak Hrvatske vode i VIOZŽ. Projekt obuhvaća izgradnju 316 km novih vodoopskrbnih cjevovoda, 15 crpnih stanica, 5 vodotornjeva i 8934 novih kućnih priključaka i rekonstrukciju više od 108 km vodoopskrbnih cjevovoda i jedne crpne stanice te izgradnju vodocrpilišta Kosnica. Time će se stvoriti jedinstveni vodoopskrbni sustav, a što će u konačnici utjecati i na smanjenje gubitaka. Uz to, do 2023. godine gotovo 30 000 stanovnika Zagrebačke županije imat će mogućnost priključka na vodoopskrbni sustav, čime će se priključenost povećati s postojećih 62,95% na 90,75%. Projektom su zahvaćeni gradovi Vrbovec, Dugo Selo, Ivanić Grad i Sv. Ivan Zelina i općine Brckovljani, Rugvica, Rakovec, Preseka, Gradec Farkaševac, Dubrava, Kloštar Ivanić, Križ i Bedenica, objavio je MZOE.