Gradnja transverzalnog nasipa od desnog savskog nasipa kod sela Suša do lijevog nasipa odteretnog kanala Odra počela je ovaj tjedan, javljaju Hrvatske vode

Izgradnjom ovoga nasipa će se omogućiti aktivno provođenje mjera obrane od poplave za naseljena područja i poljoprivredna zemljišta desnog zaobalja rijeke Save, a koja se trenutačno nalaze pod utjecajem uspornih voda retencije Odransko polje, odnosno koja su izložena povremenim poplavama. 

Ukupna vrijednost projekta je gotovo 50,9 milijuna kuna. 


Refinanciranje iz europskih fondova 

"Ovo je dobro uložen novac koji će zasigurno pridonijeti većoj kvaliteti života naših građana, ali i snažnijoj gospodarskoj aktivnosti u ovom izazovnom razdoblju", rekao je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đurković je istaknuo kako su Hrvatske vode, uz potporu Vlade, osigurale sredstva za predfinanciranje ovoga projekta. "Uvjereni smo kako ćemo naknadno sredstva refinancirati iz europskih fondova", naglasio je Đuroković. 

Nakon završetka gradnje, dužina nasipa iznosit će 6824,93 metra.