Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković potpisao je danas s izvođačima radova ugovor o radovima na modernizaciji i nadogradnji brane Vonarje na Sutli vrijedan 10,75 milijuna kuna (s PDV-om). Ispred izvođača radova ugovor je potpisao Mladen Hren, direktor tvrtke Niskogradnja Hren d.o.o. koja je ujedno vodeći član konzorcija kojeg čine četiri hrvatske tvrtke - Niskogradnja Hren d.o.o., GEOKON-ZAGREB d.d., Hamowa-Hidro TPK d.o.o. iz Karlovca te Elektrowat d.o.o. iz Zaprešića. 

Brana Vonarje najznačajnija je regulacijska i zaštitna vodna građevina na Sutli. Izvedena je potkraj 70-ih godina 20. stoljeća kao višenamjenska akumulacija (za vodoopskrbu, navodnjavanje i zadržavanje vodnog vala). Brana je krajem 80-ih godina prestala služiti za vodoopskrbu, a danas je njezina osnovna namjena zadržavanje velikovodnog vala rijeke Sutle i povećanje zaštite od poplava.

Radovi za koje je zadužen konzorcij domaćih tvrtki uključuju obnovu konstruktivnih elemenata brane, zamjenu dotrajale hidromehaničke i upravljačke opreme, zamjenu i dogradnju električnih instalacija i elektro opreme te ugradnju opreme za automatizaciju upravljanja, daljinskog nadzora i praćenja rada i stanja brane. Rijeka Sutla formira prirodnu granica između Hrvatske i Slovenije, a kod pojave velikih voda Sutla se gotovo cijelim tokom izlijeva iz korita i plavi okolne poljoprivredne površine, kako na hrvatskoj, tako i na slovenskoj strani. Nakon završetka radova, predviđena je potpuna funkcionalnost brane u skladu s najvišim europskim standardima. 

Početak radova

Ovim potpisivanjem započinju radovi na hrvatskoj strani brane Vonarje koji bi trebali biti dovršeni do kraja studenog ove godine. Spomenuti projekt u sklopu programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska, zajednički provode Hrvatske vode i Direkcija za vode Republike Slovenije, putem dva ugovora za izvođenje radova (jedan ugovor Direkcija za vode Republike Slovenije, a drugi ugovor Hrvatske vode) ukupne vrijednosti 2,1 milijun eura, odnosno 15,5 milijuna kuna, od kojih je 1,36 milijuna eura, odnosno 10,1 milijuna kuna osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj EU, putem Programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska, a preostali iznos investicije partneri osiguravaju kroz vlastita sredstva. 

Nakon završetka svih planiranih aktivnosti projektni partneri će nastaviti zajednički upravljati saniranim objektom. „Provedbom mjera predviđenih projektom FRISCO 2.1 osigurat će se sigurnost i funkcionalnost brane Vonarje te unaprijediti upravljanje njezinim radom, sve u cilju zadržavanja visokih voda rijeke Sutle te smanjenja rizika od poplava na području nizvodno od brane“, izjavio je prilikom potpisivanja Zoran Đuroković te dodao kako aktivnosti na projektu FRISCO 2.1 nadopunjuju bilateralnu suradnju i aktivnosti koje se provode kroz operativne programe kohezijske politike u Hrvatskoj i Sloveniji.