Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izvijestilo je o potpisivanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju projekta 'Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Velika Gorica'. Riječ je o projektu vrijednom čak  498,61 mil. kuna, što se sufinancira s 268,79 mil. kuna bespovratnih sredstava iz Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija', što čini 67,38% prihvatljivih troškova. Pri tome će se izgraditi 124 km nove i rekonstruirati 20,6 km postojeće kanalizacijske mreže, izgraditi 39 novih i rekonstruirati devet postojećih crpnih stanica i nadograditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Istodobno, 15 000 novih stanovnika bit će priključeno na sustav javne odvodnje, čime će Velika Gorica dosegnuti 90%-tnu priključenost na kanalizaciju. Očekuje se da bi projekt bio gotov 2022. godine.