Gradsko vijeće Poreča odlučilo je tvrtki Caminus dodijeliti koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području toga grada. Caminus je odabran kao najpovoljniji ponuditelj, objavljeno je na internetskim stranicama Grada Poreča

Ugovor o koncesiji je sklopljen na razdoblje od 10 godina (od 13. lipnja 2019. do 13. lipnja 2029. godine). 

Korisnici usluge (vlasnici ili korisnici zgrada, stanova, poslovnih prostora, objekata i postrojenja) dužni su voditi brigu da se uređaji za loženje i dimnjaci redovito čiste i održavaju u ispravnom stanju. Stoga trebaju koncesionaru omogućiti njihov pregled i čišćenje.