U Hrvatskim vodama potpisani su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) za financiranje provedbe investicijskih projekata sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Uz Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava potpisani su i Ugovori o sufinanciranju projekata kojima se uređuje udio sufinanciranja nacionalne komponente projekata. 

Ugovore ukupno vrijedne više od 116 mil. kn su potpisali ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i javni isporučitelji vodnih usluga: Albanež d.o.o. Pula, Liburnijske vode d.o.o. Ičići, Usluga odvodnja d.o.o. Pazin, Vodovod d.o.o. Makarska, Ponikve voda d.o.o., Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Vodovod Pula d.o.o., Pragrande d.o.o., Metković d.o.o. i Koprivničke vode d.o.o. 

Ulaganje koje je vezano uz Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda u okviru plana oporavka i otpornosti ima na raspolaganju nešto više od tri milijarde kuna. Cilj je obnoviti i sanirati ukupno najmanje 775 km javnih mreža odvodnje otpadnih voda i osigurati pristup odgovarajućem pročišćavanju otpadnih voda za dodatnih 12% stanovništva RH. Druga vrijedna investicija koja je također vezana uz današnje ugovore je program razvoja javne vodoopskrbe, s iznosom nešto većim od 1 milijarde kuna. Cilj je kroz tih milijardu kuna na raspolaganju obnoviti i sanirati 956 km javne vodoopskrbne mreže u Hrvatskoj kako bi se poboljšala opskrba pitkom vodom za 45 tisuća ljudi te smanjiti gubitak vode u javnim vodoopskrbnim sustavima za 25%