U Imotskom su potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Imotski. Projekt se sufinancira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. gdje je Hrvatskoj za vodnokomunalne projekte na raspolaganju 1,05 milijardi eura bespovratnih sredstava. 

Ovaj projekt je vrijedan 288,7 milijuna kuna s PDV-om, a prihvatljivi troškovi su 231 milijun kuna od čega 161,6 milijuna kuna čine bespovratna EU sredstva. Preostalih 69 milijuna kuna u projektu će osigurati Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) i Hrvatske vode (svatko po 30 milijuna kuna) te jedinice lokalne samouprave (9,2 milijuna kuna). 


Pokrivenost kanalizacijskom mrežom 

"Potpisivanjem zatvaramo jedan dio kruga aglomeracijskih projekata na području Splitsko-dalmatinske županije. Ovih 288 milijuna kuna su sigurno najbolje uložen novac s obzirom na činjenicu da je u ovome trenutku pokrivenost kanalizacijskom mrežom na području Imotskog i Prološca na poražavajuće niskim razinama, negdje na 13 posto. Ovih 62 kilometra rekonstrukcije i izgradnje nove kanalizacije kao i 36 kilometara rekonstrukcije i izgradnje nove vodovodne mreže su jamstvo da će na području Imotske krajine, barem što se tiče vodno-komunalne infrastrukture, po realizaciji ovog projekta stvari izgledati puno bolje", rekao je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić

"S ponosom možemo reći da smo do danas osigurali 4,62 milijarde ulaganja u aglomeracije na području Splitsko-dalmatinske županije. Svi zajedno se sada možemo nadati uspješnom završetku radova koji bi trebali uslijediti do 2023. godine", izjavio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

 

Smanjenje gubitaka 

Projekt obuhvaća izgradnju i dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje te nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Imotski, a završetak projekta planiran je 2023. godine. 

Ovim projektom postići će se smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži s postojećih 81 posto na 40 posto, a zamjenom dotrajalih crpnih agregata u glavnoj crpnoj stanici Opačac i gradnjom nove vodospreme kapaciteta 500 m3 osigurat će se dodatni kapacitet za protupožarnu rezervu te će se poboljšati pouzdanost i kontinuitet rada vodoopskrbnog sustava. 

Također, nadogradnjom mreže javne odvodnje povećat će se priključenost na sustav odvodnje s postojećih 13,1 posto na 63,4 posto, a rekonstrukcijom postojećeg mješovitog sustava odvodnje riješit će se problematika zaštite recipijenata preljevnih voda i regulacija otjecanja prema nizvodnim dijelovima sustava, objavile su Hrvatske vode.