Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić jučer je obišao Galdovo. Riječ je o lokaciji nasipa koja je najviše oštećena u potresu i čija sanacija je počela 31. prosinca. 

S obzirom na jačinu potresa koji su zadesili područje Sisačko-moslavačke županije, Hrvatske vode žurno su pristupile obilasku terena, tj. provjeri stanja svih savskih i kupskih nasipa, kao i drugih regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina i objekata (akumulacije, retencije, ustave, preljevi, crpne stanice i dr.). 

Terenskim obilaskom uočena su ozbiljnija oštećenja nasipa na sedam lokacija, od kojih su četiri na lijevoj obali rijeke Save (Galdovo, Hrastelnica, Palanjek i Tišina Erdetska), dvije na desnoj obali Kupe (most Brest i na lokaciji u blizini budućeg UPOV-a Petrinja) te jedna na lijevoj obali Kupe (Drenčina). 


Izvanredne mjere 

Potrebno je naglasiti kako se radi o ozbiljnim oštećenjima (pukotine na nekim mjestima prodiru i nekoliko metara u dubinu te više stotina metara u dužini nožice nasipa), izvijestilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Pregledano je više od 300 kilometara nasipa. Sva oštećenja sanirat će se u najkraćem mogućem roku sukladno utvrđenim prioritetima, a po provedbi dodatnih istražnih radova i izradi tehničkih rješenja omogućit će se trajna sanacija ugroženih dijelova nasipa. 

Na pojedinim lokacijama proglašene su izvanredne mjere zbog stanja vodnih građevina. Vodostaji su trenutačno niski i ne ugrožavaju područja na kojima su nasipi oštećeni.