Regionalna organizacija zaštita potrošača (ROZP) e na konferenciji za novinare posvećenoj problemima potrošača s karlovačkom Gradskom toplanom ustvrdila da potrošači moraju imati pravo na izbor hoće li se grijati preko toplane ili ne.  Kako je istaknula dopredsjednica te udruge Marija Perušić nitko nema pravo oduzeti potrošačima pravo na izbor, a evidentno je da karlovačka Gradska toplana mjesecima ignorira zahtjeve dijela građana za izdvajanje iz sustava grijanja, pri čemu gradske vlasti ne sazivaju ni tematsku sjednicu Gradskog vijeća ni gradskog Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga. 
Predsjednik udruge Željko Tomašić istaknuo je da oni ne traži da se javne usluge pružaju ispod realne cijene, ali trebaju biti sukladne potrošnji, o čemu pružatelj usluga i korisnik moraju imati i ugovor.  Kako je istaknuo Tomašić, lokalna je samouprava ta koja treba stvoriti uvjete da svi potrošači imaju u svojim stanovima mjerne instrumente kalorimetre, da bi mogli plaćati grijanje isključivo po potrošnji.
Dodajmo ovome kako je konferencija za medije organizirana nakon što je u utorak toplana objavila rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka po kojem ona "nije povrijedila prava korisnika toplinske energije na zaštitu osobnih podataka", što je Tomašić nazvao „političkim pamfletom„. Toplana u stečaju je nezakonito dala podatke o potrošačima novoj toplani, što je ustanovio i Državni inspektorat i podnio protiv stare toplane optužni prijedlog Prekršajnom sudu. Zar je onda ispravno, upitao se Tomašić, da onaj tko je nezakonito dobio podatke smije njima dalje zakonito raspolagati? "Očigledno Agencija za zaštitu osobnih podataka smatra da je takva radnja u Hrvatskoj dozvoljena, kao i da novi subjekt i potrošač ne trebaju ni sklopiti nove ugovorne odnose", rekao je Tomašić. Umjesto da tumači Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o dostupnosti informacijama, Agencija uzima sebi za pravo tumačiti zakone i opće uvjete o isporuci toplinske energije, čime krši ovlasti dobivene od Sabora RH, pa očekujemo i skoro očitovanje samog Sabora o tome, zaključio je Tomašić.