Rezultati i preporuke uspješno završenog projekta FRISCO1, Prekogranično usklađeno slovensko-hrvatsko smanjenje rizika od poplava – negrađevinske mjere, predstavljeni su danas u Zagrebu. Projekt FRISCO1 (Flood Risk Slovenia-Croatia Operations 1) provodio se u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG V-A SlovenijaHrvatska 2014. – 2020. s ciljem smanjenja rizika od poplava na slivovima rijeka Kupe, Sutle, Mure, Drave, Dragonje i Bregane. 

U sklopu projekta su, kroz hrvatsko-slovensku suradnju, za slivove navedenih rijeka analizirane mjere i razmatrana optimalna rješenja za primjenu pojedinačnih ili kombiniranih mjera smanjenja rizika od poplava.


Usklađeno djelovanje

Projekt je vrijedan gotovo 28 milijuna kuna i provodio se 40 mjeseci (od 11. travnja 2016.). Čak 85 posto iznosa projekta sufinancirano je iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), a preostalih 15 posto otpada na nacionalna sredstva.

"Svrha prekogranične suradnje je rješavanje obostrano prepoznatih zajedničkih izazova na pograničnom području, uz korištenje raspoloživih sredstava iz Europske unije i resursa iz obje države te mogućnost razvoja, rasta i jačanje suradnje za skladan razvoj Europske unije. Potrebno je i dalje ulagati u projekte kao što je FRISCO1 kako bismo usklađeno djelovali vezano uz zaštitu, poboljšanje i održivo korištenje voda na prekograničnim područjima", izjavio je Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda. 

Inače, projekt je provodilo osam projektnih partnera od kojih su tri iz Hrvatske (Hrvatske vode kao vodeći partner, Državni hidrometeorološki zavod te Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite) i pet iz Slovenije (Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Agencija Republike Slovenije za okolje, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje i Inštitut za hidravlične raziskave).