Slovensko tržište dizalica topline raste po stopi od čak 5 - 6% godišnje, no dolazi vrijeme alternativnih tehnika dizalica topline. To je razlog zašto je pred znanošću i tehnikom veliki zadatak pronalaženja boljih načina za izmjenu topline, boljih materijala za izradu dijelova dizalica topline i optimiranja njihovog pogona. Neki su to od glavnih naglasaka uvodnog izlaganja na ovogodišnjoj Konferenciji 'Interklima' koje je održao prof. dr. sc. Andrej Kitanovski, univ. dipl. inž. str. sa Strojarskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani.
Ovogodišnji skup, 25. međunarodna konferencija 'Interklima' i 14. konferencija o termografij u dva dana održavanja okupili su stručnjake i znanstvenike iz Hrvatske i još nekoliko europskih zemalja, pri čemu su bili najbrojniji predavači s Državnog sveučilišta u Sivasu u Turskoj. Riječ je znanstvenom i stručnom skupu s međunarodnim ugledom i tradicijom dugom pola stoljeća. Naime, 'Interklima' je prvi put održana 1969. godine, što je čini najstarijim stručnim skupom svoje vrste u ovom dijelu Europe. Tijekom godina 'Interklima' je prerasla u okupljanje znanstvenika i stručnjaka u području grijanja, hlađenja, klimatizacije i, općenito, pretvorbe energije u zgradarstvu i industriji iz cijelog svijeta. Tematski je posvećena istraživanjima u području tehničke termodinamike i poboljšanju energetske učinkovitosti i termotehničkim sustavima, posebice u zgradarstvu i industriji i to s obzirom na obvezu primjene europskih direktiva u zakonodavstvima članica Europske unije.
Kao što je uobičajeno, sam skup podijeljen je u tri dijela: 'Energetski učinkovite zgrade i obnovljivi izvori energije', Dan Frana Bošnjakovića i Konferencija o termografiji. Od tema koje su ove godine obrađivane vrijedi izdvojiti gotovo nula energetske zgrade (nZEB), pametne tehnike u zgradarstvu, novosti u europskim propisima (o energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima, ekološkoj izvedbi uređaja i opreme, fluoriranim stakleničkim plinovima itd.), radne tvari u rashladnoj tehnici, hlađenje pomoću obnovljivih izvora, energiju iz otpada, primjenu fazno promjenjivih materijala u zgradarstvu, pametna brojila i pametne gradove. 
Kao i do sada, skup je održan na Zagrebačkom velesajmu, a organizatori su bili Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i Fakultet za energetiku Sveučilišta u Mariboru.